A.KTI, s. r. o. v likvidaci

 • Boženy Antonínové 251/1, 621 00 Brno

 • mobil.: +420 602 767 877

 • E-mail: akti@akti.cz , zlatuska@akti.cz

 • web: www.akti.cz

 • IČ: 63478722

 • DIČ: CZ63478722

 • bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha, č. ú. 7211950227/0100

 • zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 20677, Firm 26769/95

 

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

Autorizace:

Autorizovaný inženýr v oboru:

 1. Stavby pro plnění funkce lesa

 2. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Ing. Světlana Zlatušková, CSc.

 • Boženy Antonínové 251/1, 621 00 Brno

 • mobil.: +420 724 272 382

 • E-mail: zlatuskova@akti.cz

 • web: www.akti.cz